COVID-19

COVID-19 forholdsregler

Falcons Cheerleaders følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for at hindre smittespredelse.


Falcons Cheerleaders vil stille håndsprit tilgængeligt til alle sammenkomster.


Ved rejser til udlandet skal alle udøvere og trænere testes negativ ved hjemkomst inden de igen kan deltage i aktiviteter afholdt af Falcons Cheerleaders.


Ved mistanke om COVID-19 hos udøvere eller i udøveres omgangskreds beder vi om udeblivelse fra alle Falcons begivenheder.

Ved positiv COVID-19 test hos udøver eller udøverens omgangskreds og familie påkræves følgende før træning:

  • Sundshedsstyrelsens anbefalinger skal følges
  • Alle i husstanden skal testes negativ efter symptom-ophør
  • Bevis på negative tests for alle i husstanden skal fremvises til første efterfølgende begivenhed.


Ved mistanke om COVID-19 på et hold, vil Falcons Cheerleaders lukke al træning ned. Trænere og udøvere skal herefter alle testes for COVID-19 efter anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og kunne fremvise 2 negative tests (udført på 4. og 6. dagen efter mistanke om smitte) inden vi igen fortsætter træning.


Al fysisk træning er lukket til og med 20/03-2021. Holdene afholder i stedet individuelle online træninger på Zoom. Vi forbeholder os retten til at udvide denne periode, hvis dette anbefales af regeringen. 


Pr 31/03-21 vil holdene igen starte træning udendørs. Træninger vil foregå på de almindelige træningsdatoer til de almindelige træningstider. Alle trænere vil melde eventuelle ændringer ud til egne hold.