Vedtægter

Vedtægter

Falcons Cheerleaders hører under Ishøj IF’s vedtægter og følger derudover afdelingens tilføjelser, som er beskrevet herunder.


§1 Navn og hjemsted

Afdelingens navn er Falcons Cheerleaders og hører til under Ishøj IF som er beliggende i Ishøj Kommune.


§2 Formål

Falcons Cheerleaders formål er at gøre det muligt for medlemmer at dyrke Cheerleading, skabe et socialt netværk omkring sporten, samt at udbrede kendskabet til sporten. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen.


§3 Tilknytning

Falcons Cheerleaders kan tilslutte sig såvel nationale som internationale sammenslutninger af tilsvarende foreninger, herunder DCA (Dansk Cheerleader Association, som er medlem af DIF), ECA (European Cheerleader Association) og IFC (International Federation of Cheerleading).


§4 Medlemskab

4.1 Alle som ønsker at dyrke cheerleading kan blive medlem i Falcons Cheerleaders.

4.2 Personer som ønsker at støtte afdelingen, men ikke ønsker at træne, kan optages som passive medlemmer. 

4.3 Ishøj IF’s vedtæger og bestemte fastsatte regler for udøvere er gældende for alle medlemmer.

4.4 Som medlem af afdelingen bærer man ansvar for foreningens billede udadtil gennem egen opførsel og adfærd både på og udenfor gulvet, under optrædener, træning og andre foreningsarrangementer (se foreningens og afdelingens regler)


§5 Eksklusion

5.1 Bestyrelse i Ishøj IF samt Falcons Cheerleaders’ udvalg og trænere kan ekskludere et medlem efter Ishøj IF’s vedtægters §9. 

5.2 Falcons Cheerleaders kan ekskludere på basis af brud af regler der er fastlagt i foreningen og afdelingen. 


§6 Udvalg

Afdelingen vil have et udvalg til at varetage afdelingens interesser og videregive dem til fællesudvalget fra Ishøj IF. Dette udvalg kan bestå af alle medlemmer af afdelingen og Ishøj IF som vælges ind af enten bestyrelsen eller udvalget fra den forrige sæson. Der vil årligt være et møde i udvalget hvor man fastsætter udvalget og regler til den kommende sæson.